KPI

UPDATE ## – SEPTEMBER 2022

Berikut adalah KPI pengedar ONEXOX bermula bulan SEPTEMBER 2022 sehingga diberitahu kelak.


KPI 01A – pengaktifan ATAU RM200 jualan eRecharge
— Kelayakan insentif 6% (eRecharge Tier 1)

KPI 01B – pengaktifan DAN RM200 jualan eRecharge
— Kelayakan insentif 10% (tunai Tier 1)

KPI 01C – 2 pengaktifan
— Kelayakan insentif 10% (tunai Tier 1)

KPI 02 – pengaktifan DAN RM250 jualan eRecharge
— Kelayakan insentif 10%, 2%, 2%, 1% (tunai)

KPI 03 – 20 pengaktifan
— Kelayakan insentif 10%, 4%, 4% 2% (tunai)

DEFINISI PENGAKTIFAN
— 1 Prepaid WAWA18 = 1 KPI
— 1 Prepaid + top up RM30 = 1 KPI
— 1 Black B39FC = 1 KPI
— 1 Black B10 + top up RM20 = 1 KPI

Semua pengedar baharu diberi 3 bulan pengecualian KPI.
Berkuatkuasa 1 September 2022, 1 pengaktifan WAWA18 dikira sebagai 1 KPI.
Basic Dealer dikecualikan KPI sehingga mencapai 100 pengaktifan sebelum dinaik taraf secara automatik ke Full Dealer.
Basic Dealer tidak layak melantik pengedar baharu.

Terma & Syarat:

i. Peniaga MESTI memenuhi salah satu KPI di atas untuk menerima hak insentif pada bulan berikutnya.

ii. Sekiranya peniaga gagal mencapai KPI berturut-turut selama 12 bulan, status akaun pengedar akan ditamatkan (TERMINATED).

iii. Apa-apa perubahan yang dibuat akan tertakluk kepada budi bicara XOX / ONEXOX dan tanpa notis terlebih dahulu.

iv. T & C termasuk disyaki penipuan activation, gagal untuk memastikan pendaftaran betul maklumat pengguna akaun prabayar dan tidak mematuhi XOX / dasar dan garis panduan SKMM.

 

Harap maklum.