KPI

UPDATE ## – 2023

Pengiraan KPI semasa bermula 1 Jun 2023 adalah seperti berikut :

DEALER

KPI 01

01 (A) = 1 Pengaktifan ATAU RM500 Jualan Erecharge (hibah eRecharge)
– Layak insentif Tier 1 – 6% Sahaja
– Semua pengaktifan yang layak mencapai KPI mestilah 1(SATU) IC per 1(SATU) MSISDN.

01 (B) = 1 Pengaktifan DAN RM500 Jualan Erecharge (pilihan hibah tunai)
– Layak insentif Tier 1 – 10% Sahaja
– Semua pengaktifan yang layak mencapai KPI mestilah 1(SATU) IC per 1(SATU) MSISDN.

01 (C) = 2 Pengaktifan (pilihan hibah tunai)
– Layak insentif Tier 1 – 10% Sahaja
– Semua pengaktifan yang layak mencapai KPI mestilah 1(SATU) IC per 1(SATU) MSISDN.

KPI 02
KPI 02 = 2 pengaktifan DAN RM500 Jualan Erecharge (pilihan hibah tunai)
– Layak insentif 10%, 2%, 2%, 1%
– Semua pengaktifan yang layak mencapai KPI mestilah 1(SATU) IC per 1(SATU) MSISDN.

KPI03
KPI 03 = 20 pengaktifan (Pilihan hibah tunai)
– Layak insentif 10%, 4%, 4%, 2%
– Nisbah 20 KPI03 pengaktifan seperti di bawah:
– 5 (LIMA) pengaktifan BLACK B39 & ke atas + 15 (LIMA BELAS) Prepaid
(termasuk pengaktifan SIM + WAWA18 PERCUMA dengan Tambah Nilai RM10 & ke atas dalam bulan yang sama.
– 1 (SATU) Pengambilan Peniaga Baharu (Basic Dealer ATAU Full Dealer) dalam bulan yang sama.
– Semua pengaktifan yang layak mencapai KPI mestilah 1(SATU) IC per 1(SATU) MSISDN.


BASIC DEALER (New Basic Dealer / Sedia ada)
– Tiada KPI bagi Basic Dealer.
– Basic Dealer SEDIA ADA & Baharu layak terima hibah 1 Tier 10% melalui E-Recharge sahaja.
– Jika Basic Dealer mencapai 100 pengaktifan, secara automatik akan menjadi Full Dealer dan akan mengikut KPI bulanan pengedar.
– Basic Dealer SEDIA ADA & Baharu dibenarkan untuk meminta kekal sebagai Basic Dealer jika dinaik taraf kepada Full Dealer ( Capai 100 pengaktifan) berdasarkan kriteria berikut :
i. Semua Dealer SEDIA ADA yang belum mencapai 100 pengaktifan (terkumpul), akan kekal sebagai Basic Dealer.
ii Basic Dealer SEDIA ADA sudah dinaik taraf kepada Full Dealer , tetapi TIADA Basic Dealer atau Full Dealer yang dilantik di bawah hierarki.
iii. E-mel ke DMT@onexox.com.my dalam tempoh 14 hari selepas dinaik taraf kepada Full Dealer.

**Semua Pengedar baharu diberi 3 bulan pengecualian KPI.

[PENTING]
– Kempen SIM + WAWA18 PERCUMA : Pengaktifan pelan ONEXOX Prepaid WAWA18 dikira sebagai 1 pengaktifan :
(i) dengan tambah nilai minimum RM10 (one time off) & ke atas dalam bulan yang sama.
(ii) 1 IC untuk 1 pengaktifan MSISDN


KPI TAHUNAN
– Total setahun 24 activation ATAU,
– Total setahun jualan eR RM6000
– Jika gagal kpi tahunan, renew RM225
– Jika melepasi kpi tahunan, renew PERCUMA